LIVING SPACE

INTERIOR / KITCHEN

Timeless, clean shapes and lines of storage space next to the fireplace and kitchen cabinets provide perfect combine for a large open room. The combination of materials are encountered in a perfect symbiosis. Thoughtful detail of the handles in the strength of material underlines the perfect entire unit.

Nadčasové, čisté tvary a linie úložného prostoru vedle krbu a kuchyňských skříní dokonale propojují velkou a otevřenou místnost. Kombinace všech materiálů se zde setkává v perfektní symbióze. Promyšlený detail úchytek v síle materiálu je podtržením dokonalého celku.